Zdrowie i Uroda

Inwazyjne i nieinwazyjne badania genetyczne w ciąży

Inwazyjne i nieinwazyjne badania genetyczne w ciąży

Przeprowadzane w ciąży badania genetyczne możemy, co do zasady, dzielić na dwa ich rodzaje. Mamy więc do czynienia z badaniami inwazyjnymi oraz nieinwazyjnymi, te ostatnie zaś często są opisywane jako badania genetyczne w ciąży z krwi.

Kryterium podziału jest w tym przypadku ryzyko tego, że już w trakcie badań może dojść do uszkodzenia płodu. Gdy mamy do czynienia z badaniami z krwi, możemy być pewni, że ryzyko takie nie istnieje, badania są przy tym w pełni bezpieczne nie tylko dla samego płodu, ale również dla przyszłej matki. Przez pewien czas decyzja o wykonaniu badań nieinwazyjnych okupiona była jednak pewnym ryzykiem. Można było obawiać się, że choć bezpieczne, nie będą one aż tak skuteczne jako inwazyjne badania prenatalne. I dziś palmę pierwszeństwa daje się tym drugim, różnice pomiędzy oboma typami badań zacierają się jednak z wolna. Poziom skuteczności badań genetycznych z krwi rośnie, a wykrywanie na wczesnym etapie ciąży wad wrodzonych umożliwia jej lepsze i bardziej odpowiedzialne prowadzenie.

Zapraszamy na nieinwazyjne badanie prenatalne Nifty. Dowiedz się więcej na temat badań testnifty.eu/wprowadzenie-do-nifty-pro.

Share: