Biznes

Inwestorzy aktywni na rynku nieruchomości

Polski sektor obiektów komercyjnych wciąż jest atrakcyjny dla zagranicznych inwestorów. Polskie firmy oraz globalne organizacje mające swoje oddziały w Naszym kraju zgłaszają duże zapotrzebowanie na powierzchnie biurowe czy też logistyczne a rosnące przychody – a co za tym idzie także wydatki – polskich rodzin zachęcają do powstawania kolejnych centrów i galerii handlowych. Nieruchomości komercyjne w Polsce mają się bardzo dobrze, sprawdźmy jednak liczby.

Pierwsze półrocze 2018

Sumaryczna wartość inwestycji na polskim rynku nieruchomości komercyjnych w okresie styczeń-czerwiec 2018 roku wyniosła 3,36 mld euro. Jest to ponad dwa razy więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wielkość samego rynku przekroczyła średnią z ostatnich pięciu lat o blisko 80 procent. Jeżeli chodzi o strukturę inwestycji w 2018 roku to ponad połowę zrealizowanych projektów stanowiły te z sektora handlowego, co trzecia inwestycja dotyczyła rynku nieruchomości biurowych, a dopiero co ósma branży logistycznej. Warto również zwrócić uwagę, że aż 98 proc. inwestorów pochodzi z zagranicy.

Czynniki wpływające na wzrost inwestycji na rynku nieruchomości

Można wymienić ich conajmniej kilka. Podstawowym czynnikiem wpływającym na dobrą kondycję całego rynku nieruchomości, zarówno komercyjnych jak mieszkaniowych, jest dobra sytuacja gospodarcza w kraju. Dobra koniunktura pozytywnie wpływa na inwestorów, którzy coraz częściej lokują swoje pieniądze w nieruchomości komercyjne pod wynajem. Dobra sytuacja gospodarcza w Polsce zachęca również rodzime firmy do zatrudniania nowych pracowników przez co rośnie zapotrzebowanie na powierzchnie biurowe. Wśród innych czynników wymienić możemy

– dochody ludności, poziom zamożności społeczeństwa,

– poziom inflacji,

– dostępność kredytów i atrakcyjne oprocentowanie,

– rozwój postępu technicznego,

– konkurencja innych opcji inwestycyjnych.

Prognozy dla rynku

Według ekspertów w kolejnych latach dalej zauważalny będzie wzrost inwestycji i nakładów na nieruchomości komercyjne. Mimo dużej obecności galerii i centrów handlowych, konsumenci nadaj zgłaszają zapotrzebowanie na nowe obiekty tego typu. Zachęca to głównie zachodnich inwestorów, którzy chętnie inwestują w tego typu projekty.

Artykuł powstał we współpracy z GTB Invest – nieruchomości komercyjne

Share: