Biznes

Pojęcia, jakimi na co dzień operują przedsiębiorcy.

Każdy przedsiębiorca musi w większym lub mniejszym stopniu (w zależności od rodzaju prowadzonej działalności) operować często skomplikowanymi pojęciami z zakresu ekonomii, finansów i prawa.

Krajowy Rejestr Sądowy

To własnie w Krajowym Rejestrze Sądowym rejestrujemy się jako przedsiębiorcy. Jednak nie robią tego przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą którzy podlegają rejestracji do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W rejestrze Przedsiębiorców widnieją następujące informacje:

sposób reprezentacji podmiotu, dane osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu lub wspólników reprezentujących spółkę, numer NIP, numer REGON, nazwa podmiotu lub firmy, oznaczenie formy prawnej działalności, siedziba i adres przedsiębiorcy. W KRS-ie znajdują się informacje o statucie na podstawie które działa przedsiębiorca lub informacja o umowie spółki.

Kody Polskiej Klasyfikacji Działalności

Ważnym aspektem działania Krajowego Rejestru Sądowego jest rejestracja przedmiotu działalności przedsiębiorcy, który to przedmiot jest wykazany na podstawie kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności. Tutaj również umieszcza się sprawozdania z działalności jednostki oraz różne dokumenty i opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.

Przedsiębiorca może skorzystać z usług przedsiębiorstwa takiego jak biuro rachunkowe Katowice, które zajmuje się między innymi dokumentacją, ewidencją oraz rejestracją nowo powstałych działalności.

Księga rozchodu i przychodu uproszczonym ujmowaniem operacji finansowych

Wszystkie wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, różnego rodzaju przychody i zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych oraz wszystkie koszta związane z prowadzeniem działalności są księgowane w księdze przychodów i rozchodów.

Do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów są zobowiązane: spółki partnerskie, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, osoby fizyczne, które osiągają przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej i jako formę opodatkowania przychodu wybrały zasady ogólne lub podatek liniowy.

Istnieją dwa specyficzne przypadki, w których podatnik nie musi prowadzić podatkowej księgi przychodów i rozchodów, jest to wiek i stan zdrowia podatnika prowadzącego działalność gospodarczą. Z prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów można zostać zwolnionym również z powodu rozmiaru i rodzaju prowadzonej działalności. Duża liczna przedsiębiorców decyduje się rozliczać oraz ewidencjonować swoje przedsiębiorstwa i prowadzone działalności poprzez biuro rachunkowe Katowice. Osoby fizyczne lub spółki, których przychód roczny wynosi więcej niż dwa miliony euro zobowiązane są do prowadzenia pełnej księgowości.

Share: