Biznes

Metody wyceny własnego przedsiębiorstwa

Prowadząc własną działalność gospodarczą właściciele i współwłaściciele często zadają sobie pytanie ile właściwie warta jest ich firma. Wbrew pozorom jest to bardzo ważna informacja, która przydaje się w szczególności podczas sprzedaży akcji spółki, przy pozyskiwaniu inwestorów czy też sprzedaży firmy lub podczas ubiegania się o kredyt.

Wycena przedsiębiorstwa

Wycena to nic innego jak zobrazowanie faktycznej wartości firmy przy zastosowaniu odpowiednich do tego metod. Posiadają one bowiem konkretne dane finansowe firmy i oraz informacje niezbędne do określenia tejże wartości. Wartym podkreślenia jest, że im rzetelniejsza będzie wycena tym większe szanse uzyska przedsiębiorstwo przy ewentualnych negocjacjach w trakcie sprzedaż całości lub części swoich udziałów.

Aby wybrać właściwą metodę do określenia wartości przedsiębiorstwa niezbędne jest określenie jej celu. Praktycznie rzecz ujmując, poznanie wartości przedsiębiorstwa nastaje dopiero w momencie, gdy jej właściciel wystosuje ofertę sprzedażową. Jeśli natomiast chodzi o spółki, sprawa ma się nieco inaczej, gdyż wycena może być wymagana z mocy prawa. na przykład w sprawie fuzji dwóch spółek, przejęcia jej przez inny podmiot czy też wykup jej udziałów.

Jakie podejścia wyceny przedsiębiorstwa są stosowane?

Skupiając się na określeniu wartości firmy w przypadku jej sprzedaży należy wyróżnić przede wszystkim trzy podstawowe podejścia. Owszem, istnieje jeszcze kilka innych, aczkolwiek nie są one adekwatne do zamierzonego celu. Tak więc, wyróżnić można podejście:
– dochodowe
– majątkowe
– porównawcze

Wszystkie trzy metody charakteryzują się pozyskiwaniem innych danych. Dlatego, aby wycena przedsiębiorstwa była rzetelna oraz miarodajna w jak największym stopniu należy zastosować wszystkie. Dodatkowo najlepiej zastosować je równocześnie co będzie najefektywniejszym rozwiązaniem.

Jaka metoda wyceny przedsiębiorstwa jest najlepsza?

Na to pytanie nie ma niestety jednoznacznej odpowiedzi. Należy pamiętać, że każde podejście charakteryzuje się pozyskiwaniem innych informacji na temat firmy, co w efekcie przekłada się na odmienny wynik końcowy.

Wycena przedsiębiorstwa powinna być rozpatrywana indywidualnie, a nie w oparciu o schematy z innych firm. W opinii wielu specjalistów, którzy zajmują się wyceną przedsiębiorstw, najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie wszystkich podejść jednocześnie.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC

Share: