Biznes

Podział majątku po rozwodzie – 5 spraw do wykonania

Rozwody to trudne doświadczenie życiowe. Sprawy rozwodowe mogą być ustalone z wielu przyczyn. Niezależnie, czy jest to obopólna zgoda pomiędzy małżonkami rozwód bywa trudny. Czas spędzony z drugą stroną, piękne momenty mieszają się z momentami pustki, samotności i braku zrozumienia. Czasem rozwód jest wydawany z winy jednej strony. Powodem takiego stanu rzeczy jest zdrada małżeństwa oraz nałogi np. alkohol.

Niezależnie od powodu rozwód kancelaria https://www.pgpw.pl/  pomoże Ci w sądowym załatwieniu sprawy. Nasze doświadczenie oraz ilość spraw sądowych pozwala na sprawny podział majątku między małżonkami. W sprawy rozwodowe często zaangażowane są dzieci. W razie konieczności np. dla dobra bezpieczeństwa postaramy się o ograniczenie kontaktów z dziećmi. W przypadku agresywnego małżonka postaramy się o zakazy zbliżania się do całej rodziny. Jeśli tego wymaga sytuacja na rozprawie postaramy się o inne zadośćuczynienia za szkody wyrządzone w małżeństwie.

 Podział majątku w trakcie sprawy rozwodowej i po jej ustaniu

Na wniosek dwóch stron albo jednej można podzielić wspólny majątek małżonków. To najczęstszy typ postępowania sądowego. Podział majątku na https://www.pgpw.pl/rozwody/  jest zgodny z zachowaniem stanu prawnego oraz innych kodeksów etycznych. Majątek, który wymaga podziału może być przeprowadzony w postępowaniu o rozwód. Jeśli małżonkowie nie wyrażają na niego zgody majątek może być podzielony poza drogą sądową. Dla ułatwienia podziałów w we wspólnym mieniu warto zdecydować się na mediacje. To standardowa alternatywa dla osób, które chcą nieco zmniejszyć koszty rozprawy sądowej. To dobre rozwiązanie dla osób, które w miarę sprawnie się dogadują i są w pełni zdecydowane na podziały bez zbędnych sporów czy powoływania świadków.

Podział majątku może być dokonany także po ogłoszeniu rozwodu. W tym celu można zdecydować się na dodatkowe postępowanie sądowe albo skorzystać z naszych mediacji.

Podział majątku wyłącznie wspólnego

Mieszkając razem myślimy, że wszystko jest wspólne. Nic bardziej mylnego! Do majątku wspólnego zaliczamy przedmioty nabyte zaraz po ślubie. Przykładowo: Jeśli Twój partner posiadał mieszkanie na własność, a Ty się do niego przeprowadziłaś w drodze postępowania sądowego Twój partner otrzyma mieszkanie. Wszelkie prawa do wspólnego majątku są regulowane przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy. To samo tyczy się przedmiotów w spadku. Jeśli od swojej zmarłej babci otrzymasz mieszkanie jest ono Twoje. Nie ma możliwości by partner zyskał Twoje mieszkanie. Przedmioty spadkowe zawsze będą należeć do Ciebie. Niezależnie, czy mieszkasz sama czy masz wspólnotę majątkową z mężem.

Do przykładowych majątków wspólnych należy m.in. wynagrodzenie za pracę. Może zabrzmi to dość nietypowo. Ale własna pensja jest uznawana za wspólne dobra. Mieszkając razem dzielicie się kosztami za prowadzenie domu lub mieszkania. Z tego względu pensja za pracę jest uznawana za dobro małżonków do zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych.

Share: