Technologia

Rozdzielnice elektryczne – czym są i jakie jest ich zadanie?

Instalacje elektryczne, mieszczące się w budynkach, składają się z wielu elementów, które łącznie tworzą zamknięty obwód.  Urządzeniem nadrzędnym, kontrolującym ich pracę, jest rozdzielnica elektryczna. Czym zatem są rozdzielnice elektryczne, czemu służą i jakie są ich rodzaje?

 

Rozdzielnice elektryczne – co to takiego?

Rozdzielnice elektryczne potocznie nazywane są tablica rozdzielczymi. Urządzenie to jest niezbędne w każdym budynku, w którym znajduje się sieć elektryczna niskiego napięcia. To w rozdzielnicy zbiegają się wszystkie obwody elektryczne (zamknięte układy), dostarczające prąd do poszczególnych pojedynczych pomieszczeń lub grupy pomieszczeń.

Rozdzielnice elektryczne zbudowane są z wielu elementów, wśród których należy wymienić:

 • elementy sterownicze (np. przekaźniki, styczniki),
 • elementy ochronne (np. bezpieczniki, wyłączniki instalacyjne),
 • elementy pomiarowe (liczniki zużycia energii),
 • elementy regulacyjne (sterowniki PLC).

 

Zastosowanie i funkcja rozdzielnic elektrycznych

Rozdzielnice elektryczne kontrolują pracę poszczególnych obwodów, a w przypadku awarii (np. wzrostu napięcia) wyłączają je.  Służą również do odłączenia obwodu na żądanie, jeśli zachodzi taka konieczność, chociażby w przypadku, gdy ma być wykonana modernizacja instalacji elektrycznej lub gdy zaistnieje sytuacja zagrożenia porażenia prądem. Z tego też powodu montowane są najczęściej w miejscach widocznych i łatwo dostępnych, zaś znajdujące się w nich wyłączniki powinny być dokładnie i wyraźnie opisane.

 

Rodzaje rozdzielnic elektrycznych

Rozdzielnice elektryczne dają się podzielić na wiele rodzajów, zależnie od ich parametrów oraz właściwości.

Ze względu na konstrukcję wyróżnia się rozdzielnice elektryczne:

 • tablicowe – służą do obsługi niewielkich prądów – do około 150 amperów, najczęściej stosowane są w mieszkaniach i domach;
 • skrzynkowe – służą do obsługi prądu o wartości do kilkuset amperów;
 • szafowe – służą do obsługi prądu o wartości do kilku tysięcy amperów.

Natomiast ze względu na przeznaczenie w obiekcie mieszkalnym, wyróżnia się rozdzielnice elektryczne:

 • główne,
 • administracyjne,
 • mieszkaniowe,
 • piętrowe,
 • sterownicze lub pomiarowe.

Biorąc pod uwagę miejsce zainstalowania, wskazuje się na rozdzielnice elektryczne: wewnętrzne i napowietrzne.

Ze względu na rodzaj montaż można wskazać rozdzielnice: naścienne, przyścienne i wolnostojące.

Uwzględniając pełnioną funkcję rozdzielnice dzieli się na: główne i podrozdzielnice, manewrowo-stycznikowe, siłowe i oświetleniowe.

 

Partnerem artykułu jest Preis Zone – sklep oferujący rozdzielnice elektryczne (https://preis-zone.pl/62-rozdzielnice)

Share: