Ciekawe

Badanie kliniczne na temat leczenie depresji psylocybiną

Okazuje się, że być może istnieje szansa na zdecydowaną poprawę jakości życia ludzi zmagających się z przewlekłą depresją! Niedawne badania kliniczne wskazują na duże możliwości przyniesienia ulgi przy zastosowaniu nowatorskiej terapii z użyciem psylocybiny – substancji występującej naturalnie w grzybach znanych jako halucynogenne lub magiczne. Są to jak dotąd największe i najbardziej kompleksowe badania na ten temat, zatem badacze, jak i chorujący pokładają w nich spore nadzieje.

Leczenie depresji psylocybiną

Okazuje się, że być może istnieje szansa na zdecydowaną poprawę jakości życia ludzi zmagających się z przewlekłą depresją! Niedawne badania kliniczne wskazują na duże możliwości przyniesienia ulgi przy zastosowaniu nowatorskiej terapii z użyciem psylocybiny – substancji występującej naturalnie w grzybach znanych jako halucynogenne lub magiczne. Są to jak dotąd największe i najbardziej kompleksowe badania na ten temat, zatem badacze, jak i chorujący pokładają w nich spore nadzieje.

Psylocybina – nowy sojusznik w walce z depresją?

Ludzkość od tysiącleci używa substancji znanych dzisiaj jako psychodeliki. Dawniej były stosowane przede wszystkim jako swego rodzaju przepustka do doświadczeń mistycznych i religijnych. W latach sześćdziesiątych XX wieku stały się niejako symbolem kontrkultury i ruchu hippisowskiego. Dzięki odkryciom współczesnej medycyny grzyby halucynogenne mogą stanowić dość nieoczekiwaną broń w walce z groźnym zaburzeniem, jakim jest depresja. Psylocybina w nich zawarta jest przedmiotem badań spółki Compass Pathways zajmującej się zdrowiem psychicznym. Są to jak dotąd największe tego typu badania, a ich efekty wydają się być naprawdę obiecujące. Okazuje się, że grzyby psylocybinowe mogą w znacznym stopniu złagodzić objawy depresji w przypadkach cięższych, gdzie nieskuteczne są tradycyjne terapie farmakologiczne. Na skuteczność tej metody wskazywały już wcześniejsze badania, jednak to te omawiane zostały przeprowadzone na większą skalę z zachowaniem najwyższych standardów.

Przełomowe badanie nad psylocybiną

Eksperyment polegał na podaniu grupie pacjentów różnej dawki psylocybiny i długoterminowej obserwacji efektu, jaki wywoła ona w ich funkcjonowaniu. Licząca nieco ponad 200 osób grupa pochodząca z różnych krajów została podzielona na 3 podgrupy, których członkowie otrzymywali dawkę odpowiednio 25, 10 lub 1 miligrama tejże substancji. Ta ostatnia, najmniejsza dawka ze względu na znikome możliwe działanie była traktowana jako placebo do celów porównawczych. Na potrzeby eksperymentu podtrzymywano standardowe wsparcie psychologiczne, jednocześnie zaprzestając podawania dotychczasowych leków. Jednym z gwarantów rzetelności przeprowadzanego badania było zastosowanie tak zwanej podwójnie ślepej próby. Oznacza to, że ani osoby podające preparaty, ani badani, nie byli świadomi, jakie dawki są używane w danym przypadku. Daje to pewność, że osoby biorące udział w eksperymencie mniej lub bardziej świadomie nie wpłyną na otrzymane wyniki.

Zaskakujące wyniki badań

Badacze z pomocą używanego od lat kwestionariusza o nazwie Montgomery–Åsberg Depression Rating Scale ocenili rodzaj oraz poziom dotkliwości symptomów u  badanych osób cierpiących na depresję. Pierwszy raz uczynili to oczywiście przed badaniem, drugi raz – trzy tygodnie po zakończeniu stosowania psylocybiny. Wyniki przedstawiały się zaskakująco: grupa otrzymująca najwyższą dawkę, uśredniając, wykazała wyraźny i znaczny zanik objawów, podczas gdy grupa przyjmująca niższą dawkę nie przejawiła znacznej poprawy w porównaniu do grupy kontrolnej. Wydaje się zatem, że terapia może być skuteczna jedynie przy zastosowaniu odpowiednio dużej ilości psylocybiny. Co więcej, członkowie grupy z dawką 25 miligramów w sporej części utrzymali tę poprawę stanu zdrowia przez okres nawet 3 miesięcy. Wynika więc z tego, że działanie psylocybiny można uznać za dość długotrwałe.

Co przyniesie przyszłość w kwestii badań nad psylocybiną?

Co prawda może budzić wątpliwości fakt, że bardzo niewielki odsetek badanych wykazywał w czasie eksperymentu pewne niepokojące zachowania, nawet o charakterze samobójczym, jednak badacze uważają, że do grona tego należały osoby, które były odporne na działanie wszelkich substancji leczniczych. Nie wydaje się zatem, by psylocybina miała związek z tymi zachowaniami, lecz oczywiście dalsze badania są w tej materii niezbędne. Podobnie istnieje potrzeba dalszego prowadzenia badań nad tą substancją, gdyż omawiany etap badań skupiał się na określeniu pożądanego dawkowania psylocybiną. Kolejny etap skupi się na przebadaniu działania efektywnej dawki na większej grupie badanych. Badania są w toku i czekają na recenzję niezależnych ekspertów, niewykluczona jest zatem publikacja wyników w którymś z uznanych czasopism naukowych. Zarówno badacze, jak i osoby cierpiące na przewlekłą depresję z nadzieją obserwują rozwój kolejnych metod łagodzenia jej objawów. Czy psylocybina okaże się jedną z najważniejszych substancji stosowanych w terapii tych zaburzeń? Najbliższa przyszłość zapewne przyniesie odpowiedź na to pytanie!

Czym jest psylocybina i jak działa na ludzki organizm?

Substancją nazywana psylocybiną jest zawarta naturalnie w ponad 200 gatunkach grzybów występujących w wielu zakątkach świata. Jej zawartość waha się w zależności od gatunku, wobec tego niektóre z nich są celowo zbierane do ekstrakcji tej substancji, traktując ją zarówno jak narkotyk, jak i przedmiot badań naukowych. Jej posiadanie w tym pierwszym celu jest zabronione w większości krajów świata, lecz prowadzone są również badania mające na celu odkrycie jej medycznych właściwości. Działanie psychodeliczne po spożyciu grzybów jest jednak powodowane przez psylocynę, która jest produktem przemiany psylocybina w ciele. Efekt jaki wywiera na człowieka nie jest możliwy do jednoznacznego zdefiniowania, gdyż różni się znacznie u każdej osoby.

Ogólnie rzecz biorąc, zażycie psylocybiny zwykle powoduje poprawę nastroju, ale także różne rodzaje złudzeń wizualnych, zaburzeń poczucia czasu i perspektywy, a także doświadczeń opisywanych jako mistyczne i spirytualne. Mimo że jest uważana za narkotyk o niskiej toksyczności, może powodować ataki paniki, a nawet wzmagać zaburzenia psychiczne. Mimo tego, jak sugerują omawiane badania, wpływ psylocybiny na zdrowie może być również pożądany, jeśli zostanie zastosowana w odpowiedni sposób. Czas pokaże, czy magiczne grzyby staną się orężem w walce z zaburzeniami depresyjnymi, jednak dotychczasowe badania mogą nastrajać pozytywnie!

 

 

 

Share:
https://4sch.pl/ogrzewacz-tarasowy-polaczenie-designu-i-wydajnosci/ https://e-halina.pl/ogrzewacz-tarasowy-klucz-do-komfortu-w-kazdym-sezonie/ https://atmlive.pl/niezapomniane-chwile-na-tarasie-odkryj-tajemnice-ogrzewania-gazowego/